Αίαντας στο θέατρο Επιδαύρου / Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Ajax_suicide

Ο Αίαντας συγκρούεται σα φυσική δύναμη: ένα παράδειγμα καταρρέει και παραχωρεί τη θέση του σε κάποιο άλλο. Ο Χορός, απηχώντας τον βασιλιά του, μετατοπίζεται σαν εκκρεμές από την απόγνωση στην ευφροσύνη και πάλι πίσω. Ο Οδυσσέας συμβιβάζεται και συμβιβάζει, εχθρευόμενος με το μισό του πρόσωπο ενώ με το υπόλοιπο εισηγείται τη μετριοπάθεια–το τρίτο μισό προετοιμάζει πυρετωδώς τη δική του, αντίστροφης φοράς, περιπέτεια. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες ενσαρκώνουν θέσεις, αναμενόμενες όσο και απαραίτητες. Αυτή είναι η τραγωδία μας κι αν δεν σας αρέσει, έχουμε κι άλλες.

συνέχεια…

Advertisements